سختی سنج یونیورسال (راکول،ویکرز،برینل)


سختی سنج یونیورسال (راکول،ویکرز،برینل),
نمایش در اندازه واقعی

سختی سنج یونیورسال (راکول،ویکرز،برینل)

رنج اندازه گیری : 4-650HBW, 20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC,200-1000HV

نیرو های تست : 294.2, 306.5, 588.4, 612.9, 980.7, 1471, 1839N

ماکزیمم ارتفاع نمونه تست : 200mm

اطلاعات بیشتر

Web Statistics Clicky