آرماتوریاب بتن Proceq


آرماتوریاب بتن Proceq,آرماتوریاب بتن proceq ، آرماتور یاب ، آرماتوریاب ، proceq ، فروش انواع و اقسام آرماتوریاب بتن proceq ، انواع ، اقسام
نمایش در اندازه واقعی

آرماتوریاب بتن Proceq

تشخيص ميلگرد با قابليت رويت ميلگرد و قطر آن

 تعيين موقعيت به شكل صدا و تصوير

 تشخيص نقطه وسط ميلگردها و جهت آن

قابل اتصال به کامپیوتر

ساخت : سوییس

اطلاعات بیشتر

Web Statistics Clicky