آلتراسونیک بتن Proceq


آلتراسونیک بتن Proceq,آلتراسونیک بتن proceq ، آلتراسونیک ، بتن ، proceq  ، فروش انواع و اقسام آلتراسونیک بتن proceq ، فروش ، انواع ، اقسام
نمایش در اندازه واقعی

آلتراسونیک بتن Proceq

قابليت اندازه گيري سرعت امواج اولتراسونيك درون مصالح

 اندازه گيري فاصله بين پراب ها

قابل اتصال به کامپیوتر

ساخت : سوییس

 

اطلاعات بیشتر

Web Statistics Clicky