شیرهای سلونوئیدی ceme


شیرهای سلونوئیدی  ceme,شیرهای سلونوئیدی  ceme ، سلونوئید شم ، ceme ، فروش ، انواع ، اقسام ، شم ، ceme ، شیر ، شیرهای ، شیر های ، سلونوئید ، سلو نوئید ، شیرهای سلونوئیدی شم (ceme)
نمایش در اندازه واقعی

شیرهای سلونوئیدی ceme

جنس: برنج

انوع شیر : دو راهه ، سه راهه

سایز  : در سایزهای مختلف از 1/8 تا 2 اینچ

سیالات :  هوا، آب ، نفت سبک ، سیالات غیر خورنده

فشار : در محدوده های فشاری مختلف  

دما : در محدوده های دمایی مختلف  

جزییات بیشتر


شیرهای سلونوئیدی ceme

جنس: برنج

انوع شیر : دو راهه ، سه راهه

سایز  : در سایزهای مختلف از 1/8 تا 2 اینچ

سیالات :  هوا، آب ، نفت سبک ، سیالات غیر خورنده

فشار : در محدوده های فشاری مختلف  

دما : در محدوده های دمایی مختلف  

Web Statistics Clicky