کلمپ آمپرمتر ST-3348


کلمپ آمپرمتر ST-3348,دستگاه,کلمپ,آمپرمتر,st-3348,امپر سنج,امپرسنج کلمپst-3348,آمپرسنج کلمپ استانداردst-3348,کلمپ آمپر سنجst-3348,کلمپ آمپر سنج استاندارد,st-3348,امپرسنج
نمایش در اندازه واقعی

کلمپ آمپرمتر ST-3348

دستگاه آمپر متر مدل ST-3348:

رنج اندازهگیری آمپر:1000A AC/DC

رنج اندازگیری ولت:600V AC/DC

با قابلیت سنجش فرکانس و ولت و اهم 

 

جزییات بیشتر


کلمپ آمپرمتر ST-3348

دستگاه آمپر متر مدل ST-3348

Web Statistics Clicky