کلمپ آمپر متر مدلST-337


کلمپ آمپر متر مدلST-337,دستگاه,کلمپ,آمپر,متر,st-337,استاندارد,standard,کلمپ آمپر متر مدلst-337,امپرمتر کلمپ,آمپرمتر کلمپ استاندارد,آمپر متر کلمپ st-337
نمایش در اندازه واقعی

کلمپ آمپر متر مدلST-337

دستگاه کلمپ آمپر متر مدلST-337:

رنج اندازه گیری آمپر:0to 4 to 80 A

رنج اندازه گیری ولت:0to400 Mv to 600 A

رنج اندازه گیری اهم:40-400 

جزییات بیشتر


کلمپ آمپر متر مدلST-337

دستگاه کلمپ آمپر متر مدلST-337

Web Statistics Clicky