ترمومتر سه کارهST-IR99  نمایش در اندازه واقعی

ترمومتر سه کارهST-IR99

مخصوص اندازه گیری دماهای عمومی اعم از صنایع غذایی

صنایع کنترل تهویه و پزشکی و الکترونیک و تاسیسات

محدوده اندازه گیری غیر تماسی (-35 to 260 )

محدوده اندازه گیری با پراب نفوذی (-40 to 260 )

محدوده اندازه گیری با پراب سطحی انبری : (-40 to 200 )
Web Statistics Clicky

© پشتیبانی ، سئو و افزایش رنک توسط آراد         www.AradSite.Com