ترمومتر تماسی TPT-9283


نمایش در اندازه واقعی

ترمومتر تماسی TPT-9283

 

ترمومتر آلارم دار نفوذی تک کانال


پارامترهای اندازه گیری : ℉- ℃ -HAL-LAL-


محدوده اندازه گیری حرارت: (-50 to 300 ℃)


از نوع دیجیتالی به همراه پراب میله ای نفوذی استیل کامل به طول 1 متر

Web Statistics Clicky