بادسنج پره ای Testo 417


بادسنج پره ای Testo 417,بادسنج testo 417,بادسنج تستو417,بادسنج testo 417بادسنج 417,بادسنج,testo,417,تستو
نمایش در اندازه واقعی

بادسنج پره ای Testo 417

 VANE ANEMOMETER TESTO 417

محدوده اندازه گیری: 20... 0.3متر بر ثانیه

محدوده اندازه گیری دما:50...0درجه سانتی گراد

دقت اندازه گیری: (0.1m/s+ 1.5)

امکان تعیین سطح مقطع کانال و یا دریچه هوا جهت اندازه گیری cfm and m3/hh

دارای سنسور پروانه ای به قطر 10 میلی متر

امکان میانگین گیری از مقادیر اندازه گیری شده.

قابلیت نمایش بصورت Max,Min, Holdو جهت وزش باد

 

جزییات بیشتر


بادسنج پره ای Testo 417

بادسنج Testo 417

Web Statistics Clicky