شیر های برقی سلونوئید Asco 


شیر های برقی سلونوئید Asco ,شیر های برقی سلونوئید ، asco ، آسکو ، سلونوئید ، شیر های برقی آسکو،فروش شیر برقی و سنولوئید آسکو asco،شیر بالول asco،فروش شیر برقی
نمایش در اندازه واقعی

شیر های برقی سلونوئید Asco 

شیرهای سلونوئیدی  Asco

جنس: استیل و برنج

انوع شیر : دو راهه ، سه راهه و چهار راه 

سایز  : در سایزهای مختلف از 1/8 تا 2 اینچ

سیالات :  هوا، آب ، نفت سبک ، سیالات غیر خورنده

فشار : در محدوده های فشاری مختلف  bar 0 bar...100

دما : در محدوده های دمایی مختلف °C -25 °C...60


Web Statistics Clicky