شیرهای سلونوئیدی Danfoss


شیرهای سلونوئیدی Danfoss,شیرهای سلونوئید ، دانفوس ، danfuss ، فروش
نمایش در اندازه واقعی

شیرهای سلونوئیدی Danfoss

شیرهای سلونوئیدی دانفوس(Danfuss)

جنس: استیل و برنج

انوع شیر : دو راهه و سه راهه 

سایز  : در سایزهای مختلف از 1/2 تا 2 اینچ

سیالات :  هوا، آب ، نفت

فشار : در محدوده های فشاری مختلف  bar 0 bar...30

دما : در محدوده های دمایی مختلف °C -5 °C...90

جزییات بیشتر


شیرهای سلونوئیدی Danfoss

اطلاعات بیشتر

Web Statistics Clicky