شیرهای سلونوئیدی E.MC نمایش در اندازه واقعی

شیرهای سلونوئیدی E.MC

شیرهای سلونوئیدی  E.MC

جنس: استیل و برنج

انوع شیر : دو راهه و سه راهه 

سایز  : در سایزهای مختلف از 1/8 تا 2 اینچ

سیالات :  هوا، آب ، گاز ، نفت ، نیتروژن ، اکسیژن

فشار : در محدوده های فشاری مختلف  bar 0 bar...50

دما : در محدوده های دمایی مختلف °C -5 °C...150

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر شیرهای سلونوئیدی  E.MC

 

جنس: استیل و برنج

انوع شیر : دو راهه و سه راهه 

سایز  : در سایزهای مختلف از 1/8 تا 2 اینچ

سیالات :  هوا، آب ، گاز ، نفت ، نیتروژن ، اکسیژن

فشار : در محدوده های فشاری مختلف  bar 0 bar...50

دما : در محدوده های دمایی مختلف °C -5 °C...150

Web Statistics Clicky

© پشتیبانی ، سئو و افزایش رنک توسط آراد         www.AradSite.Com