کنداکیتویتی متر (هدایت سنج) لوترون lutron CD-4303


کنداکیتویتی متر (هدایت سنج) لوترون lutron CD-4303,کنداکیتویتی متر (هدایت سنج ) cd-4303,کنداکیتویتی متر (هدایت سنج ) cd-4303 lutron,کنداکیتویتی متر (هدایت سنج ) cd-4303 لوترون,کنداکیتویتی متر لوترون مدل cd-4303,کنداکیتویتی متر,هدایت سنج,cd-4303,lutron,لوترون
نمایش در اندازه واقعی

کنداکیتویتی متر (هدایت سنج) لوترون lutron CD-4303

 

رسانایی:0-200/2ms/20ms

دما :0­­~60

قابلیت اتصال به PCتوسط کابل RS-232وUSBو نرم افزار مربوطه

همراه با کیف

جزییات بیشتر


کنداکیتویتی متر (هدایت سنج) لوترون lutron CD-4303

کنداکیتویتی متر (هدایت سنج ) CD-4303

Web Statistics Clicky