کنترلر دما سری NP100


کنترلر دما سری NP100,کنترلر دما قابل برنامه ریزی مدل np100,کنترلر,کنترلر دما,کنترلر دما قابل برنامه ریزی,کنترلر مدل np100,کنترلر دما مدل np100,کنترلر دما قابل برنامه ریزی مدل  hanyoung np100,hanyoung np100
نمایش در اندازه واقعی

کنترلر دما سری NP100

کنترلر دما برنامه پذیر(NP series)

-عملکرد فازی

- 2نمونه . ماکزیمم 20سیگمنت (NP100)

- انتخاب بین 19نوع ورودی و3 نوع خروجی

جزییات بیشتر


کنترلر دما سری NP100

Fuzzy Operation 
2 patterns., max 20 segs

Selection between Input (19 kinds) and Output 3 kinds 

Web Statistics Clicky