کنترلر دیجیتال سری PX9


کنترلر دیجیتال سری PX9,کنترلر دیجیتال مدلpx9,کنترلر دیجیتال,مدلpx9,کنترلر دیجیتال مدل hanyoung px9,hanyoung px9,کنترلر مدل hanyoung px9
نمایش در اندازه واقعی

کنترلر دیجیتال سری PX9

PID temperature controller

- تنظیم PID/فازی

- قابل برنامه نویسی (1pat./10 segs.) 

- کنترل سرمایش گرمایش

- آلارم خطر گرم کن

- انتخاب 3نوع از مقادیر انتخابی با توجه به ورودی دیجیتال

جزییات بیشتر


کنترلر دیجیتال سری PX9

 

- Fuzzy/PID auto tuning 
- Programmable (1pat./10 segs.) 
- Heating/cooling control, Heater Break Alarm (HBA) 
- Selection among 3 kinds of selected value due to Digital Input

Web Statistics Clicky