کنترلر دما (AX series)


کنترلر دما (AX series),کنترلر دما ax series,نمایندگی نمایشگر,فروش نمایشگر,فروش نمایشگر هانیانگ,کنترلر,تایمر,کانتر,رکوردر,خرید نمایشگر هانیانگ,کنترلر هانیانگ,تایمر هانیانگ,کانتر هانیانگ,رکوردر هانیانگ
نمایش در اندازه واقعی

کنترلر دما (AX series)

Digital temperature regulator

- ورودی چندگانه

- خروجی چندگانه

- سیکل نمونه برداری سرعت بالا

- عمق نصب : 63mm

- خروجی کنترلر قابل انتخاب:عملکرد مستقسم /معکوس

- تنظیم PID

جزییات بیشتر


کنترلر دما (AX series)

- Multi output 

- High speed sampling cycle (0.1 sec) 
- Installation depth : 63mm 
- Control output selectable : Reverse operation/Direct operation 
- PID auto tuning

Web Statistics Clicky