کنترل دما دیجیتال سری NX


کنترل دما دیجیتال سری NX,کنترل دما دیجیتال,کنترل دما دیجیتال سری nx,کنترل دما دیجیتال ورودی وخروجی چندگانه,سری nx,کنترل سری nx,کنترل,دما,دیجیتال,ورودی,خروجی,چندگانه,سری,nx,hanyoung
نمایش در اندازه واقعی

کنترل دما دیجیتال سری NX

کنترلر دما  PID (NX series)

PID temperaturee controller

-عملکرد فازی وpid

-PID سه منطقهای

- عملکرد کنترلر پله ای

- کنترل سرمایش /گرمایش

- سه مدل انتخاب مقدار تنظیم شده توسط ورودی دیجیتال

- عملکرد ارتباطی (RS485/422)

جزییات بیشتر


کنترل دما دیجیتال سری NX

- Fuzzy function, PID auto tuning
- 3Zone PID/group PID 3 types
- Ramp control function
- Heating/cooling control,HBA
- 3 types of set value selection by the contact input(DI)
- Communication function (RS485/422)





Web Statistics Clicky