کنترلر دما هانیانگ سری KF


کنترلر دما هانیانگ سری KF,کنترلر دما سری kf,کنترلر دما هانیانگ سری kf,کنترلرسری kf,کنترلر دما kf,کنترلر دما hanyoungسری kf,کنترلر,دما,سری,kf,hanyoung
نمایش در اندازه واقعی

کنترلر دما هانیانگ سری KF

کنترلر (KF series)

Digital temperature regulator

- نصب آلارم انحرافی

- نصب دمای نمونه

- کنترلر تناسبی یا کنترلر ON/OFF 

جزییات بیشتر


کنترلر دما هانیانگ سری KF

- Clear digital indication
- Deviation alarms set up
- Simple temperature set up
- Proportioning control or ON/OFF control

Web Statistics Clicky