کنترلر دما به همراه سنسور سری BR6


کنترلر دما به همراه  سنسور سری BR6,کنترلر دما به همراه  سنسور سری br6,نمایندگی نمایشگر,فروش نمایشگر,فروش نمایشگر هانیانگ,کنترلر,تایمر,کانتر,رکوردر,خرید نمایشگر هانیانگ,کنترلر هانیانگ,تایمر هانیانگ,کانتر هانیانگ,رکوردر هانیانگ
نمایش در اندازه واقعی

کنترلر دما به همراه سنسور سری BR6

کنترلر دما (BR6)

Digital temperature regulator

- انتخاب کنترل سرمایش و گرمایش

- انتخاب خروجی تایمر یا خروجی آلارم

- انتخاب کنترل تناسبی یا ON/OFF

- انتخاب 0.1 ℃ / 1 ℃

- تنظیم زمان خروجی تاخیر

جزییات بیشتر


کنترلر دما به همراه سنسور سری BR6

- Cooling control and heating control selection
- Alarm output and timer output selection
- ON / OFF and proportional control selection
- 0.1 ℃ / 1 ℃ selection
- Delay output time setting

Web Statistics Clicky