شیرهای سلونوئیدی ترک TORK


شیرهای سلونوئیدی ترک TORK,شیرهای سلونوئیدی ترک tork ، سلونوئیدی ، ترک ، شیرهای سلونوئیدی
نمایش در اندازه واقعی

شیرهای سلونوئیدی ترک TORK

شیرهای سلونوئیدی ترک TORK

جنس: استیل و برنج

انوع شیر : دو راهه و سه راهه 

سایز  : در سایزهای مختلف از 1/8 تا 3 اینچ

سیالات :  هوا، آب ، گاز طبیعی ، نفت ، LPG ، بخار

فشار : در محدوده های فشاری مختلف  bar 0 bar...30

دما : در محدوده های دمایی مختلف °C -10 °C...160 

اطلاعات بیشتر

جزییات بیشتر


شیرهای سلونوئیدی ترک TORK

اطلاعات بیشتر

Web Statistics Clicky