مولتی متر دیجیتال هانیانگ mp3


مولتی متر دیجیتال هانیانگ mp3,مولتی متر دیجیتال هانیانگ mp3,مولتی متر دیجیتال,مولتی متر دیجیتال hunyang,مولتی متر دیجیتال hunyang mp3,مولتی متر,دیجیتال,هانیانگ,mp3,hunyang
نمایش در اندازه واقعی

مولتی متر دیجیتال هانیانگ mp3

مولتی متر دیجیتال (MP series)

Digital multimeter / recessed

-          اندازه گیریBMS

-          ورودی چندگانه

-          4 ردیف (-1999~9999) 5ردیف (19999~99999)

جزییات بیشتر


مولتی متر دیجیتال هانیانگ mp3

7 VA | MP series

- Measuring RMS 
- Multi input range 
- Wide display range 
- 4rows (-1999~9999), 5rows (19999~99999)

Web Statistics Clicky