میگر دیجیتال مستچ MS5205


میگر دیجیتال مستچ MS5205,میگردیجیتال 2500v,ارت سنج,ارت سنج مستچ,ارت,ولت متر,بیزر,اهم متر,مستچ,مولتی متردیجیتال مستچ,مولتی متردیجیتال,مولتی متر,متر,دیجیتال,مولتی,آمپرمتر,اهم,آمپر,ولت,بیزر,a,v,فروش مولتی متر
نمایش در اندازه واقعی

میگر دیجیتال مستچ MS5205

DIGITAL INSULATION TESTER MASTECH MS5205

 

میگر دیجیتال 2500V

قابلیت اندازه گیری:

  • ولتاژتزریقی: 250V/500V/1000V/2500V
  • مقاومت الکتریکی : 0.01M Ω-100.0G Ω
  • اندازه گیری ولتاژ : 0.1V-750V AC/0.1V-1000 V DC
  • اندازه گیری و محاسبه تست های PI,DAR

Polarization Index measurement (PI)

Dielectric Absorption Ratio (DAR)

  • دارای کیس ضد ضربه و صفحه نمایش بزرگ
  • همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

جزییات بیشتر


میگر دیجیتال مستچ MS5205

میگردیجیتال 2500V

Web Statistics Clicky