میگردیجیتال قابل برنامه ریزی MASTECH MS5215


میگردیجیتال قابل برنامه ریزی MASTECH MS5215,میگردیجیتال قابل برنامه ریزی 5000v,ارت سنج,ارت سنج مستچ,ارت,ولت متر,بیزر,اهم متر,مستچ,مولتی متردیجیتال مستچ,مولتی متردیجیتال,مولتی متر,متر,دیجیتال,مولتی,آمپرمتر,اهم,آمپر,ولت,بیزر,a,v,فروش مولتی متر
نمایش در اندازه واقعی

میگردیجیتال قابل برنامه ریزی MASTECH MS5215

DIGITAL HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER MASTECH MS5215

میگردیجیتال قابل برنامه ریزی 5000V

قابلیت اندازه گیری:

  • ولتاژتزریقی: 250V/500V/1000V/2500V/5000V
  • مقاومت الکتریکی : 0.01M Ω-100.0G Ω
  • اندازه گیری ولتاژ : 50V-750V AC/50V-1000 V DC
  • اندازه گیری جریان نشتی :1.00nA-3.00mA
  • قابل برنامه ریزی جهت تست های مختلف
  • اندازه گیری و محاسبه تست های PI,DAR

Polarization Index measurement (PI)

Dielectric Absorption Ratio (DAR)

  • همراه با کابل و نرم افزار مربوطه
  • رسم نمودار تست های مختلف
  • دقت و کیفیت بسیار بالا- همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

جزییات بیشتر


میگردیجیتال قابل برنامه ریزی MASTECH MS5215

میگردیجیتال قابل برنامه ریزی 5000V

Web Statistics Clicky