لودسل فشاری SC530


لودسل فشاری SC530,لودسل فشاری sc530,نمایندگی سوها,فروش لودسل سوها,فروش لودسل,لودسل خمشی,لودسل,sewha,لودسل,قیمت لودسل سوها,لودسل تک پایه,لودسل سوها,قیمت لودسل,لودسل کششی فشاری,سوها
نمایش در اندازه واقعی

لودسل فشاری SC530

Canister Type

مدل : SC530

ظرفیت :

20/30/50/200/100tf

جزییات بیشتر


لودسل فشاری SC530

میزان خروجی :

2.0±0.005

خطای مرکب:

0.15%

تکرار پذیری :

0.03%  

Web Statistics Clicky