لودسل فشاریSBW

لودسل فشاریSBW


لودسل فشاریSBW,لودسل فشاریsbw,نمایندگی سوها,فروش لودسل سوها,فروش لودسل,لودسل خمشی,لودسل,sewha,لودسل,قیمت لودسل سوها,لودسل تک پایه,لودسل سوها,قیمت لودسل,لودسل کششی فشاری,سوها
نمایش در اندازه واقعی

لودسل فشاریSBW

فشاری (مانتینگ وساچمه)

Truck Tank

مدل : SBW

ظرفیت :

25/20/30tf 

جزییات بیشتر


لودسل فشاریSBW

میزان خروجی :

 2.0±0.006

خطای مرکب:

0.02%

تکرار پذیری :

0.01%  

Web Statistics Clicky