لودسل فشاریSBW


لودسل فشاریSBW,لودسل فشاریsbw,نمایندگی سوها,فروش لودسل سوها,فروش لودسل,لودسل خمشی,لودسل,sewha,لودسل,قیمت لودسل سوها,لودسل تک پایه,لودسل سوها,قیمت لودسل,لودسل کششی فشاری,سوها
نمایش در اندازه واقعی

لودسل فشاریSBW

فشاری (مانتینگ وساچمه)

Truck Tank

مدل : SBW

ظرفیت :

25/20/30tf 

جزییات بیشتر


لودسل فشاریSBW

میزان خروجی :

 2.0±0.006

خطای مرکب:

0.02%

تکرار پذیری :

0.01%  

Web Statistics Clicky