لودسل فشاری SB900 SEWHA


لودسل فشاری SB900 SEWHA,لودسل فشاری sb900,نمایندگی سوها,فروش لودسل سوها,فروش لودسل,لودسل خمشی,لودسل,sewha,لودسل,قیمت لودسل سوها,لودسل تک پایه,لودسل سوها,قیمت لودسل,لودسل کششی فشاری,سوها
نمایش در اندازه واقعی

لودسل فشاری SB900 SEWHA

Truck Tank

مدل : SB900

ظرفیت :

10/15/25tf 

جزییات بیشتر


لودسل فشاری SB900 SEWHA

میزان خروجی :

 2.0±0.005

خطای مرکب:

0.03%

تکرار پذیری :

0.02%  

Web Statistics Clicky