لودسل فشاری SEWHA SB910


لودسل فشاری SEWHA SB910,لودسل فشاری sb910,نمایندگی سوها,فروش لودسل سوها,فروش لودسل,لودسل خمشی,لودسل,sewha,لودسل,قیمت لودسل سوها,لودسل تک پایه,لودسل سوها,قیمت لودسل,لودسل کششی فشاری,سوها
نمایش در اندازه واقعی

لودسل فشاری SEWHA SB910

فشاری (مانتینگ وساچمه)

Truck Tank

مدل : SB910

ظرفیت :

10/15/25tf 

جزییات بیشتر


لودسل فشاری SEWHA SB910

میزان خروجی :

 3.0±0.006

خطای مرکب:

0.03%

تکرار پذیری :

0.02%  

Web Statistics Clicky