لودسل فشاری SEWHA SB920


لودسل فشاری SEWHA SB920,لودسل فشاری sb920,نمایندگی سوها,فروش لودسل سوها,فروش لودسل,لودسل خمشی,لودسل,sewha,لودسل,قیمت لودسل سوها,لودسل تک پایه,لودسل سوها,قیمت لودسل,لودسل کششی فشاری,سوها
نمایش در اندازه واقعی

لودسل فشاری SEWHA SB920

فشاری (مانتینگ وساچمه)

Truck Tank

مدل : SB920

ظرفیت :

20/25/30tf 

جزییات بیشتر


لودسل فشاری SEWHA SB920

میزان خروجی :

 2.0±0.004

خطای مرکب:

0.03%

تکرار پذیری :

0.02%  

Web Statistics Clicky