لودسل فشاری SEWHA SL510


لودسل فشاری SEWHA SL510,لودسل فشاری sl510,نمایندگی سوها,فروش لودسل سوها,فروش لودسل,لودسل خمشی,لودسل,sewha,لودسل,قیمت لودسل سوها,لودسل تک پایه,لودسل سوها,قیمت لودسل,لودسل کششی فشاری,سوها
نمایش در اندازه واقعی

لودسل فشاری SEWHA SL510

Canister Type

مدل : SC510

ظرفیت :

500kgf

1/2/3/5tf

جزییات بیشتر


لودسل فشاری SEWHA SL510

میزان خروجی :

2.0±0.005

خطای مرکب:

0.1%

تکرار پذیری :

0.1%  

Web Statistics Clicky