تایمر AT8PSN Series


تایمر AT8PSN Series,تایمر at8psn series,نمایندگی نمایشگر,فروش نمایشگر,فروش نمایشگر آتونیکس,کنترلر,تایمر,کانتر,رکوردر,خرید نمایشگر آتونیکس,کنترلر آتونیکس,تایمر آتونیکس,کانتر آتونیکس,رکوردر آتونیکس
نمایش در اندازه واقعی

تایمر AT8PSN Series

 

تایمر تاخیر روشن

- رنج تنظیم زمان: 

(AT8PSN : 0.05 to 10sec., AT8PMN : 0.05 to 10min.)

تغذیه :

 100-120VAC 50/60Hz, 200-240VAC 50/60Hz 100/110VDC, 24VAC 50/60Hz / 24VDC universa

کاربرد : محافظت مدار زمانی وقوع خرابی برق و شروع مجدد آن 

 

جزییات بیشتر


تایمر AT8PSN Series

 

AT8PSN/AT8PMN Series
DIN W48×H48mm Solid-State, Power OFF Delay TIMER
● Time setting range (AT8PSN : 0.05 to 10sec., AT8PMN : 0.05 to 10min.)
● Simple time setup and direct read of time range
● Power supply
: 100-120VAC 50/60Hz, 200-240VAC 50/60Hz 100/110VDC, 24VAC 50/60Hz / 24VDC universal
● Application : Protect circuit when momentary power failure and start it again

 

Web Statistics Clicky