کنترلر دما TC Series PID


کنترلر دما TC Series PID,کنترلر دما tc series pid,نمایندگی نمایشگر,فروش نمایشگر,فروش نمایشگر آتونیکس,کنترلر,تایمر,کانتر,رکوردر,خرید نمایشگر آتونیکس,کنترلر آتونیکس,تایمر آتونیکس,کانتر آتونیکس,رکوردر آتونیکس
نمایش در اندازه واقعی

کنترلر دما TC Series PID

کنترلر دما PID مقرون به  صرفه

مدل های ولتاژی پائیین :

 24VAC 50/60Hz, 24-48VDC

الگوریتم کنترل PID پیشرفته و سعت نمونه برداری 100ms

خروجی به صورت اختیاری رله یا SSR

طراحی فشورده و صفحه نمایش بزرگ

نمایش دیجیتال دوگانه :TNC

نمایش دیجیتال تک :TCS

جزییات بیشتر


Notify me when available

افزودن به سبد خرید

کنترلر دما TC Series PID

TC Series
Economical PID temperature controllers

New low voltage models : 24VAC 50/60Hz, 24-48VDC
Advanced PID control algorithm and 100ms sampling speed
Built-in option to choose between relay or SSR outputs
Compact design and large display panels for better viewing
Dual digital display: TCN / Single digital display: TC

Web Statistics Clicky