کنترلر دما سری TOS/TOM/TOL


کنترلر دما سری TOS/TOM/TOL,کنترلر دما tos/tom/tol series,نمایندگی نمایشگر,فروش نمایشگر,فروش نمایشگر آتونیکس,کنترلر,تایمر,کانتر,رکوردر,خرید نمایشگر آتونیکس,کنترلر آتونیکس,تایمر آتونیکس,کانتر آتونیکس,رکوردر آتونیکس
نمایش در اندازه واقعی

کنترلر دما سری TOS/TOM/TOL

- کنترل دماآنالوگ

-          نوع بدون نمایش دهنده

-          تنظیم دما با صفحه عقربه دار

جزییات بیشتر


کنترلر دما سری TOS/TOM/TOL

TOS/TOM/TOL Series
Analog and Non-indicating type, Set temperature by dial

● Non-indicating type
● Setting temperature by Dial
● Includes burn out function
● Universal power: TOS

Web Statistics Clicky