عملگر(اکچویتور)پنوماتیک ترک(Tork)


عملگر(اکچویتور)پنوماتیک ترک(Tork),عملگرها (اکچویتور) پنوماتیک ترک (tork) ، ترک ، tork ، عملگر های پنوماتیک ، عملگرهای پنوماتیک tork ، پنوماتیک ، اکچویتور
نمایش در اندازه واقعی

عملگر(اکچویتور)پنوماتیک ترک(Tork)

کاربرد : on-off و تناسبی

سایز : در سایزهای مختلف

دما : در محدوده های دمایی مختلف °C -20°C...80  

فشار: 2.5bar….8bar

زاویه دوران : 90°

لینک:

توضیحات بیشتر

Web Statistics Clicky