ای تو پی Fisher-Rosemount


ای تو پی Fisher-Rosemount,ای تو پی پوزیشنر,مبدل سیگنال جریان به فشار,ایتوپی,i/p,ای تو پی
نمایش در اندازه واقعی

ای تو پی Fisher-Rosemount

سیگنال ورودی  : 4-20 mA DC

سیگنال فشارخروجی با عملکرد استاندارد : 0.2…1bar

سیگنال فشارخروجی با عملکرد چندمحدوه ای : 0…2.3bar

ظرفیت هوا : 6.4 , 9.7

فشار تغذیه : 1.2…2.3bar

- یک مبدل جریان به فشار ای تو پی (I/P) ، یک سیگنال انالوگ (4to20mA) را به یک خروجی پنوماتیک خطی تناسبی(3 to 15 psig) تبدیل می کند.هدف ای تو پی تبدیل خروجی آنالوگ از یک سیستم کنترل به یک فشار دقیق و تکرارپذیر برای کنترل شیرها یا اکچویتورهای پنوماتیک می باشد.

تفاوت ای تو پی با پوزیشنر در نداشتن فیدبک موقعیت شیر در ای تو پی نسبت به پوزیشنر است.

طرز کار (نحوه کار) ای تو پی I/P  : سیگنال انالوگ خروجی کنترلر و هوای فشرده تولیدی را به ای تو پی می دهیم و سیگنال فشار 3 تا15 psi خروجی ای تو پی را به سر شیر یا اکچویتور پنوماتیک میدهیم بدین ترتیب با تغییر سیگنال کنترلر ، درصد باز بودن شیر را میتوان کنترل کرد.

 - جهت خرید ای تو پی(I/P) و اگاهی از قیمت ای تو پی(I/P)، با شرکت تماس بگیرید.

- فروش انواع و اقسام  ای توپی (I/P) با برندها ی مختلف 

Web Statistics Clicky