تایمر آنالوگ مدل MA4N


تایمر آنالوگ  مدل MA4N,تایمر آنالوگ هانیانگ مدل ma4n
نمایش در اندازه واقعی

تایمر آنالوگ مدل MA4N

تایمر (MA4N)

4نوع واحد زمان

4نوع مولتی رنج

6حالت عملکرد خارجی 

جزییات بیشتر


تایمر آنالوگ مدل MA4N

Timer
MA4N
- Time unit 4 kinds 
- Multi range 4 kinds 
- Reset, start, prohibited input 
- Output operation mode 6 kinds

Web Statistics Clicky