کانتر/تایمر هانیانگ سری GE


کانتر/تایمر هانیانگ سری GE,کانتر/تایمر هانیانگ سری ge,نمایندگی نمایشگر,فروش نمایشگر,فروش نمایشگر هانیانگ,کنترلر,تایمر,کانتر,رکوردر,خرید نمایشگر هانیانگ,کنترلر هانیانگ,تایمر هانیانگ,کانتر هانیانگ,رکوردر هانیانگ
نمایش در اندازه واقعی

کانتر/تایمر هانیانگ سری GE

کانتر/ تایمر دیجیتال (GE series)

Digital caunter/timer

-          انتخاب ورودی NPN/PNP

-          نمایش تا 40 رغم 

جزییات بیشتر


کانتر/تایمر هانیانگ سری GE

Digital caunter/timer

GE series
- Batch 
- Prescale set up 
- Selection of NPN/PNP input 
- Display decimal points up to 4 digits

Web Statistics Clicky